sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Vũ Hải Long
danglinh79@gmail.com - 0913.912.668

KHUÔN MẪU

Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn mẫu
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn nhựa
Khuôn nô phôi eva
Khuôn nô phôi eva

GIA CÔNG PHỤ KIỆN GIÀY DÉP

Gia công phụ kiện giày dép
Gia công phụ kiện giày dép
Gia công phụ kiện giày dép
Gia công phụ kiện giày dép
Gia công phụ kiện giày dép
Gia công phụ kiện giày dép
Đế giày dép
Đế giày dép
Đế xốp định hình eva
Đế xốp định hình eva

GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA

Gia công sản phẩm nhựa
Gia công sản phẩm nhựa
Sản phẩm nhựa các loại
Sản phẩm nhựa các loại
Sản phẩm nhựa các loại
Sản phẩm nhựa các loại
Máy lọc nước Nonamix
Máy lọc nước Nonamix
Máy lọc nước Nonamix
Máy lọc nước Nonamix